Beställningsvillkor

Nedan kan ni läsa först en förkortad version och därefter våra fullständiga beställningsvillkor som accepteras i samband med beställning och köp.

FÖRKORTAD VERSION
Viktigt angående köp och leverans.

Pris och antal (se även 4, nedan)
Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms, med reservation för ändringar, skrivfel och tekniska fel.
Produkter säljs per angiven enhet, om enhet saknas, kontakta oss. Beställningar kan komma att avrundas till närmaste hela enhet i förhållande till leveransenhet. Andra beställningar och specialbeställningar endast enligt överenskommelse.

Frakt och Leverans (se även 6, nedan)
Produkter ska alltid kontrolleras innan installation påbörjas: Använd produkt anses som godkänd och beställare är skyldig att inspektera varorna vid mottagande eller hämtningstillfälle. Vid eventuella synliga skador på emballage, förpackningar eller produkter vid leveranstillfället måste dessa rapporteras direkt till den som levererar (t ex chaufför) och därutöver omgående till säljaren med bildunderlag och beskrivning. Köparen måste informera säljaren om speciella leveransinstruktioner eller potentiella problem innan leverans, inkluderat bristfälliga vägar, snöröjning eller dylikt, samt vara anträffbar på telefon innan leverans och vid leveranstillfället. Alla extra kostnader som uppstår för att transport förhindras, när detta inte beror på säljaren eller dess transportombud, skall betalas av köparen, inkluderat eventuella återtagskostnader eller lagringskostnader hos speditör/transportör.

Hämtning: Köparen kan välja att hämta sina varor själv. Emballagekostnader kan tillkomma. Observera att hämtning alltid måste tidsbokas. Vissa varor lagerförs på annan plats än hämtningsadressen.

Retur och Ångerrätt (se även 9, nedan): Kontakta alltid oss innan någonting returneras för att få giltig Retursedel att inkludera med varorna. Ångerrätt eller annan returrätt gäller inte för specialbeställningar eller måttbeställningar då dessa tillverkas specifikt mot beställning, eller för specialpaketerade beställningar - till exempel fallande längder - då dessa plockas och ompaketeras specifikt efter beställning.

Kvalitet och Variation (se även 3, nedan)
Natursten är ett naturligt material och variationer i färg, struktur, textur etc. förekommer därför som en naturlig del av materialet och anses önskvärda – sådana variationer är inte grund för klagomål. Hos naturprodukter med sågad (ej fasad) kant kan mindre flisningar förekomma vilket accepteras vid beställning. Även variationer i storlek och tjocklek förekommer oftare hos naturmaterial, mer eller mindre beroende på produkt. Köparen måste acceptera variationerna i produktens egenskaper. Av samma anledningar är bilder av produkterna illustrativa och beställda produkter kan skilja i utseende från bilderna på hemsidan, eller från prover eller tidigare beställningar, kontakta oss vid osäkerhet.

BESTÄLLNINGSVILLKOR (Fullständiga)

Avtalet mellan köpare och säljare består av informationen säljaren anger i nätbutiken (ang. produkt, kvantitet, kvalitet, produktegenskaper, pris, etc.), dessa villkor (nedan “Villkoren”) och all annan korrespondens mellan köpare och säljare.

Parterna
Säljare: Stencentralen (SC Natursten AB)
Org.nr. 556931-8420
Postadress: Svarvarvägen 20, 13238 Saltsjö-Boo
E-post: info@stencentralen.se
Telefonnummer: 08-684 091 34

Köpare är den person som gör beställningen.

1) Giltighet
Villkoren gäller för alla erbjudanden, försäljningar och leveranser om inte annat avtalats skriftligen mellan köpare och säljare. Villkoren anses accepterade av köparen när beställning görs.

2) Krav för att få köpa
Man måste vara över 18 år för att beställa från oss. Vi levererar bara till adresser i Sverige vid köp i nätbutiken om ej annat avtalats.

3) Kvalitet och variation
Köparen har ansvar för att beställd produkt är anpassad till dennes behov. Val av installation och användning av andra material i kombination med beställd produkt görs på köparens ansvar och säljaren tar ej ansvar för skador under eller efter installation. Produkter ska alltid kontrolleras innan installation, vidarehantering eller ändring påbörjas: Använd produkt anses godkänd av beställaren.

Natursten är ett naturligt material och produkterna är därför naturligt unika. Variationer i färg, struktur och textur förekommer som en del av materialet och anses som önskvärda – sådana variationer är inte grund för klagomål. Även variationer i storlek och tjocklek kan förekomma och särskilt och med större variationer hos råhuggna produkter eller produkter med naturliga ytor och naturlig struktur. Hos naturprodukter med sågad (ej fasad) kant kan mindre flisningar förekomma vilket accepteras vid beställning.

Köparen måste acceptera variationerna i produktens egenskaper och även variationer i storlek och tjocklek. Om inget annat avtalas eller kommuniceras kan det förekomma variationer upp till +/–5mm i förhållande till angivna dimensioner.

Bilder av naturliga produkter är illustrativa och beställda produkter kan skilja i utseende från bilderna på hemsidan eller tidigare beställningar eller prover. Vid osäkerhet, kontakta oss.

OBS: För produkter som säljs i fallande längder, eller som på annat sätt paketeras specifikt per beställning utgår vanlig ångerrätt eller returrätt, kontakta oss vid osäkerhet. Se punkt 9, nedan.

4) Pris och antal
Alla priser anges i svenska kronor, inklusive moms (25%). Priser anges med reservation för ändringar, skrivfel och tekniska fel.

Produkterna säljs per angivet antal, till exempel kvadratmeter (m2), styck (st), eller löpmeter (lm). I vissa fall avrundas antal till närmaste hela enhet i förhållande till leveransenhet: exempelvis Pall, Förpackning / Kartong, eller styck.

Priser och summor kan vara angivna exklusive leveranskostnader: bestående av frakt och/eller expeditions-, plock- order- och hanteringskostnader, samt emballagekostnader och/eller paketeringskostnader. Om ingen leveranskostnad ges, vänligen kontakta oss för ev. kostnader.

Alla extra kostnader som uppstår för att leverans förhindras, när detta inte beror på säljaren eller dess transportombud, skall betalas av köparen (se punkt 6, nedan).

5) Betalning – Förskottsbetalning
Vid beställning gäller alltid förskottsbetalning om inget annat avtalats eller annat betalningsalternativ valts via nätbutiken. Fakturor skickas via epost - pappersfaktura utfärdas endast mot förfrågan.

Varor skickas efter att betalning, eller godkänd delbetalning enligt överenskommelse, mottagits, eller annat avtalats. Notera: Om betalning fördröjs kan tillgängligheten av vissa varor förändras – om leverans av de beställda varorna förhindras p g a detta blir köparen informerad om detta så fort som möjligt. Betalning ska därför alltid göras inom förfallodatum.

6) Leverans och frakt
Hämtning: Köparen kan välja att hämta sina varor själv. I dessa fall ska detta anges som leveransinstruktion vid beställningen eller vid kontakt med oss. Emballagekostnader kan tillkomma. Observera att hämtning alltid måste tidsbokas. Vissa varor lagerförs på annan plats än hämtningsadressen. Om du ej kontaktas ang. bokning av dina varor, vänligen tag kontakt med oss för att undvika försening.

Leverans (frakt): När säljaren är ansvarig för att varor ska levereras till köparen är säljaren skyldig att leverera varor till den adress köparen angivit som leveransadress på lämpligt vis samt inom rimlig tid följande de överenskommelser som ingåtts vid beställningstillfället. Köparen måste informera säljaren om speciella leveransinstruktioner eller potentiella problem innan leverans, inkluderat bristfälliga vägar, snöröjning eller dylikt, samt vara anträffbar på telefon innan leverans och vid leveranstillfället. Alla extra kostnader som uppstår för att transport förhindras, när detta inte beror på säljaren eller dess transportombud, skall betalas av köparen, inkluderat eventuella återtagskostnader eller lagringskostnader hos speditör/transportör.

Leverans bokas först efter att betalning eller godkänd delbetalning mottagits eller annat avtalats.

Leverans av varor anses ha skett när kunden har fått varan på avtalad adress. Om kunden fördröjer leverans efter att ha blivit kontaktad av säljaren eller dess transportombud kan lagerhyra komma att debiteras. Lastpallar och övrigt emballage är för engångsbruk och kan inte returneras om annat ej har avtalats.

Fel vid leverans:
Vid leveransfel som uppstår till följd av fel av säljaren eller dess transportombud kan köparen välja att acceptera att säljaren åtgärdar felet, ersätter varor, eller erbjuder rabatt. OBS: Vid eventuella synliga skador på emballage, förpackningar eller produkter vid leveranstillfället måste dessa rapporteras direkt till den som levererar (t ex chaufför) och därutöver omgående till säljaren med bildunderlag och beskrivning.

Om säljaren åtgärdar felet eller ersätter köparen inom rimlig tid har köparen inte rätt att häva köpet. Under inga omständigheter har köparen har rätt att häva köpet om felet inte är av ett väsentligt slag.

Rätten att åberopa fel bortfaller om varan i fråga antas, ändras, bearbetas, repareras eller avsevärt vidarehanteras av någon annan än säljaren utan säljarens skriftliga medgivande. Produkter ska alltid kontrolleras innan installation påbörjas: Använd produkt anses som godkänd av beställaren. Säljaren har inte något ansvar för förlust, skada eller kostnader för köparen som uppstått som ett resultat av att varor antagits, använts, förändrats, installerats, vidaretransporterats etc.

7) Avbeställning
Om köparen avbeställer varor, utanför eventuell ångerrätt, efter att ha bekräftat beställningen måste köparen betala alla omkostnader till följd av avbeställningen, samt erlägga full ersättning för säljarens förlorade förtjänster och eventuella andra utgifter som uppstått för säljaren i samband med avbeställningen, samt ev. andra returavdrag som debiteras.

8) Reklamation, returnering av varor
Vid eventuell tvist kommer säljaren följa rekommendationer från Allmänna Reklamationsnämnden.

Köparen är skyldig att inspektera varorna vid mottagandet.
Alla reklamationer skall vara skriftliga och innehålla en redogörelse över det påstådda felets typ och omfattning. Reklamationer avseende transportskador, fel antal förpackningar eller fel vikt skall göras snarast efter mottagandet av varor, senast följande arbetsdag, och ska alltid dokumenteras för transportombud.

Klagomål eller reklamationer rörande kvalitet och andra produktfel skall ske skriftligen snarast, senast följande arbetsdag, efter att felet har eller borde ha upptäckts.

För reklamationer gällande varor som skall monteras eller bearbetas ska säljaren ges möjlighet att undersöka den påstådda reklamationen innan montering eller bearbetning påbörjats.

Varor som använts anses accepterade av köparen.

Köparen står för alla kostnader relaterade till eventuella returer då fel inte förkommer. Se punkt 9, nedan.

9) Ångerrätt och Returer
Distans- och hemförsäljningslagen gäller. (Läs mer hos Konsumentverket).

Kontakta alltid oss innan någonting returneras för att få giltig Retursedel att inkludera med varorna.

Ångerrätt förutsätter att köparen meddelar säljaren senast 14 dagar efter leverans av varor att denne ångrat köpet. Ångerrätt gäller inte för frakt, expedition- och orderavgifter, hanteringsavgifter, emballage och paketering eller andra dylika kostnader. Ångerrätt eller annan returrätt gäller inte heller för specialbeställningar eller måttbeställningar då dessa tillverkas specifikt mot beställning, eller för specialpaketerade beställningar - till exempel fallande längder - då dessa plockas och ompaketeras specifikt för var beställning.

Köparen är skyldig att betala för returfrakt och andra omkostnader som expedition, hantering o.dyl. för varor, och ansvarar för alla varor som returneras. Vi rekommenderar starkt att aldrig skicka någonting i retur utan full spårningsmöjlighet för leveransen. Returfrakt kan i många fall beställas av oss.

Köparen har rätt att undersöka varor som köpts men för att kunna ångra köpet måste de vara i så kallat väsentligen oförändrat skick: Detta innebär bland annat att förpackningar måste öppnas och hanteras ytterst försiktigt. Varorna måste returneras till säljaren enligt säljarens anvisningar, i originalförpackning, tillsammans med retursedel.

Köparen ska få tillbaka sina pengar snarast eller senast inom 30 dagar.

Information om ångerrätt eller om var information finns tillgänglig skickas också till köparen i samband med beställningen.

10) Undantagsskäl (force majeure)
Som undantagsskäl vid försening räknas varje omständighet som hindrar eller försenar leverans av varor eller tjänster då dessa hinder är oförutsägbara eller oundvikliga utan medföljande merkostnader vid beställningstillfället och påverkar säljaren själv, dess leverantör eller dess transportör.

Som undantagsskäl anses inbegripet: blockad; konfiskering av varor; valutarestriktioner; import- eller exportförbud; tillståndsavslag inklusive risk för att bli svartlistade; bränsle- eller annan energiransonering; strömavbrott; arbetstvister av något slag; otillräcklig tillgång till råvaror; vattenbrist, stormar, snö- och ishinder, översvämning eller annan obstruktion orsakad av väder eller andra naturliga förhållanden; haveri inklusive maskinhaveri; större trafikstörningar; brand; epidemi; pandemi; leverantörs konkurs, annulation eller försening, hinder till följd av offentliga regulationer eller förseningar från underleverantörer, importörer eller transportföretag; etc.