Beställningsvillkor


Nedan kan ni läsa våra fullständiga beställningsvillkor som accepteras av besökare i samband med beställning och köp.

Dessförinnan står viktig information i en förkortad version för lätt överblick.

För att läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter, läs vår: Integritet- och datapolicy.

Förkortad version: Viktigt angående köp och leverans
Se Beställningsvillkor (fullständiga) nedan för fullständig information.

Pris och antal (se punkt 4, nedan)
Alla priser anges i svenska kronor med reservation för ändringar. Pris anges inklusive moms för privatkunder.

Produkterna säljs per kvadratmeter (m2), per löpmeter (lm) eller per styck (st), Beställningar kan komma att avrundas till närmaste hela enhet i förhållande till leveransenhet, vilket oftast är per Pall eller per Kartong (i undantagsfall per st). Minimumbeställning för produkter som säljs per pall är vanligtvis 1 pall, därefter per pall. Minimumbeställning för produkter som säljs per kartong är vanligtvis 1 kartong, därefter per kartong. Minimumbeställning för produkter som säljs per st eller per lm kan variera, kontakta oss vid osäkerhet. Andra beställningar och specialbeställningar enligt överenskommelse, kontakta oss.

Leveranskostnader (6, nedan)
Priser exkluderar frakt och leveranskostnader. Efter beställning eller mot förfrågan återkommer vi med faktura innehållande leveranspris – detta för att vi ska kunna räkna ut det bästa, och billigaste, alternativet för leverans med våra transportpartners eller alternativt för hämtning på något av våra lager.

Det är viktigt att ni informerar oss om leveransinstruktioner eller potentiella problem när ni beställer, samt att det går att nå er på telefon innan och vid leveranstillfället. Vid eventuella problem eller förseningar som inte faller under vårt eller vår transportpartners ansvar kan ni annars bli betalningsskyldiga.

Om ni vill hämta varorna på lager (i Stockholm eller Nyköping), kontakta oss för en faktura utan fraktkostnad, endast inkluderande ev. emballage och order- eller hanteringskostnader. Mot betalning får ni leveransorder (även kallad hämtorder) för tillgång till varorna. Produkter debiteras lagerhyra två veckor efter att kunden blivit informerad om att godset är färdigt för hämtning, om inget annat är överenskommet, vanligtvis till en kostnad av 100kr/vecka och pall. 

Kvalitet (3, nedan)
Natursten är en naturlig produkt och variationer i färg, struktur, textur etc. förekommer därför som en naturlig del av materialet och anses önskvärda – sådana variationer är inte grund för klagomål. Även variation i storlek och tjocklek kan förekomma, mer eller mindre beroende på produkt. Köparen måste acceptera variationer i produktens egenskaper. Av samma anledningar är bilderna av produkterna illustrativa och beställda produkter kan skilja i utseende från bilderna på hemsidan, eller från tidigare beställningar, kontakta oss vid osäkerhet. Våra produkter är aldrig efterfärgade.

___________________________________

 

BESTÄLLNINGSVILLKOR (Fullständiga)

Avtalet mellan köpare och säljare består av informationen säljaren anger i nätbutiken (ang. produkt, kvantitet, kvalitet, produktegenskaper, pris, etc.), dessa villkor (nedan “Villkoren”) och all annan korrespondens mellan köpare och säljare.

Parterna
Säljare: Stencentralen (SC Natursten AB)
Org. nr.: 556931-8420
Postadress: Fyrskeppsvägen 82, 12154 Johanneshov.
E-post: info@stencentralen.se
Telefonnummer: 08-684 091 34

Köpare är den person som gör beställningen.

 

1) Giltighet
Villkoren gäller för alla erbjudanden, försäljningar och leveranser om inte annat avtalats skriftligen mellan köpare och säljare. Villkoren anses accepterade av köparen när beställning görs.

 

2) Krav för att få köpa
Man måste vara över 18 år för att beställa från oss. Vi levererar bara till adresser i Sverige vid köp i nätbutiken. 

 

3) Kvalitet
Köparen har ansvar för att beställd produkt är anpassad till dennes behov. Val av installation och användning av andra material i kombination med beställd produkt görs på köparens ansvar och säljaren tar ej ansvar för skador under eller efter installation. Produkter ska alltid kontrolleras innan installation påbörjas: Installerad produkt anses som godkänd av beställaren.

Natursten är ett naturligt material och produkterna är därför naturligt unika. Variationer i färg, struktur och textur förekommer som en del av materialet och anses som önskvärda – sådana variationer är inte grund för klagomål. Även variation i storlek och tjocklek kan förekomma bland vissa produkter, särskilt hos råhuggna produkter. Av samma anledning är bilderna av produkterna illustrativa och beställda produkter kan skilja i utseende från bilderna på hemsidan eller tidigare beställningar. Vid osäkerhet, kontakta oss.

Köparen måste acceptera de naturliga variationerna i produktens egenskaper och även variationer i storlek. Om inget annat avtalas kan det förekomma variationer upp till +/–5mm i förhållande till de angivna dimensionerna.

 

4) Pris och antal
Alla priser anges i svenska kronor med reservation för ändringar och skrivfel. För privatkunder är alla priser angivna inklusive moms (25%).

Produkterna säljs per angivet antal kvadratmeter (m2), per styck (st), eller per löpmeter (lm), i vissa fall avrundat till närmaste hela enhet i förhållande till leveransenhet: Pall eller Kartong, eller i vissa fyll per st.

Minimumbeställning för produkter som säljs per pall är 1 pall, därefter per pall. Minimumbeställning för produkter som säljs per kartong är 1 kartong, därefter per kartong. För per st eller per lm, kontakta oss.

Alla priser är angivna exklusive leverans: bestående av frakt och/eller expeditions-, order- och hanteringskostnader (lager), samt emballagekostnader, samt i undantagsfall paketeringskostnader. Fakturan beräknas med de totala leveranskostnaderna och skickas efter att beställningen mottagits. Alternativt ges leveranspris mot förfrågan.

Alla extra kostnader som uppstår för att leverans förhindras, när detta inte beror på säljaren eller dess transportombud, skall betalas av köparen (se punkt 6, nedan).

 

5) Betalning – Förskottsbetalning
Vid beställning online gäller alltid förskottsbetalning om inget annat avtalats. Säljaren skickar en faktura inklusive leveranskostnader efter att beställningen gjorts på hemsidan. Fakturan sänds i PDF-format till den av köparen angivna e-postadressen (pappersfaktura utfärdas mot förfrågan).

Fakturan anses accepterad mot skriftlig bekräftelse från köparen eller när betalning gjorts. Varor skickas efter att betalning, eller godkänd delbetalning enligt överenskommelse, mottagits. Notera: Om betalning fördröjs kan tillgängligheten av vissa varor förändras – om leverans av de beställda varorna förhindras p g a detta blir köparen informerad om detta så fort som möjligt. Betalning ska därför alltid göras inom fakturans förfallodatum.

 

6) Leverans och frakt

Hämtning på lager:

Observera att Stencentralen har flera lager, kontakta oss vid osäkerhet.
Köparen kan välja att hämta sina varor från lager. I dessa fall ska detta anges som leveransinstruktion vid beställningen eller vid kontakt med oss. Fakturan inkluderar då endast order- och hanteringskostnader samt emballagekostnader. Efter att betalning mottagits förses köparen med den information som behövs för att få tillgång till varorna.

Leverans (frakt):
När säljaren är ansvarig för att varor ska levereras till köparen är säljaren skyldig att leverera varor till den adress köparen angivit som leveransadress på lämpligt vis samt inom rimlig tid följande de överenskommelser som ingåtts vid beställningstillfället.
Köparen måste informera säljaren om speciella leveransinstruktioner eller potentiella problem innan leverans, samt vara anträffbar på telefon innan leverans och vid leveranstillfället. Alla extra kostnader som uppstår för att transport förhindras, när detta inte beror på säljaren eller dess transportombud, skall betalas av köparen.

Leverans bokas först efter att betalning eller godkänd delbetalning mottagits.

Leverans av varor anses ha skett när kunden har fått varan på avtalad adress. Om kunden fördröjer leverans efter att ha blivit kontaktad av säljaren eller dess transportombud kan lagerhyra komma att debiteras. Lastpallar är för engångsbruk och kan inte returneras om annat ej har avtalats.

Fel vid leverans:
Vid leveransfel som uppstår till följd av fel av säljaren eller dess transportombud kan köparen välja att acceptera att säljaren åtgärdar felet, ersätter varor, eller erbjuder rabatt. OBS: Vid eventuella synliga skador på emballage, förpackningar eller produkter vid leveranstillfället måste dessa rapporteras tills till den som levererar (t ex chaufför) och till säljaren med bildunderlag.

Om säljaren åtgärdar felet eller ersätter köparen inom rimlig tid har köparen inte rätt att häva köpet. Under inga omständigheter har köparen har rätt att häva köpet om felet inte är av ett väsentligt slag.

Rätten att åberopa fel bortfaller om varan i fråga antas, ändras eller repareras av någon annan än säljaren utan säljarens skriftliga medgivande. Produkter ska alltid kontrolleras innan installation påbörjas: Installerad produkt anses som godkänd av beställaren. Säljaren har inte något ansvar för förlust, skada eller kostnader för köparen som uppstått som ett resultat av att varor antagits, använts, förändrats, installerats, vidaretransporterats etc. 

 

7) Avbeställning
Om köparen avbeställer varor utanför eventuell ångerrätt efter att ha bekräftat beställningen måste köparen betala alla omkostnader till följd av avbeställningen, samt erlägga full ersättning för säljarens förlorade förtjänster och eventuella andra utgifter som uppstått för säljaren i samband med avbeställningen.

 

8) Reklamation, returnering av varor
Vid eventuell tvist kommer säljaren följa rekommendationer från Allmänna Reklamationsnämnden.

Köparen är skyldig att inspektera varorna vid mottagandet.

Alla reklamationer skall vara skriftliga och innehålla en redogörelse över det påstådda felets typ och omfattning. Reklamationer avseende transportskador, fel antal förpackningar eller fel vikt skall göras snarast efter mottagandet av varor, senast följande arbetsdag, och ska alltid dokumenteras för transportombud.

Klagomål eller reklamationer rörande kvalitet och andra produktfel skall ske skriftligen snarast, senast följande arbetsdag, efter att felet har eller borde ha upptäckts.

För reklamationer gällande varor som skall monteras eller bearbetas ska säljaren ges möjlighet att undersöka den påstådda reklamationen innan montering eller bearbetning påbörjats.

Varor som använts anses accepterade av köparen.

Köparen står för alla kostnader relaterade till eventuella returneringar då fel inte förkommer. Se punkt 9, nedan.

 

9) Ångerrätt
Distans- och hemförsäljningslagen gäller. (Läs mer hos Konsumentverket).

Ångerrätten förutsätter att köparen meddelar säljaren senast 14 dagar efter leverans av varor att denne ångrat köpet.

Köparen är skyldig att betala för returfrakt och andra omkostnader som expedition, hantering o.dyl. för varor, och ansvarar för alla varor som returneras.

Ångerrätt gäller inte för frakt, expedition- och orderavgifter, hanteringsavgifter, paketering eller andra leveranskostnader.

Ångerrätt gäller inte för specialbeställningar eller måttbeställningar då dessa tillverkas specifikt mot beställning. Vid osäkerhet, kontakta oss innan beställning.

Köparen har rätt att undersöka varor som köpts men för att kunna ångra köpet måste de vara i så kallat väsentligen oförändrat skick. Varorna måste returneras till säljaren enligt säljarens anvisningar, i originalförpackning, tillsammans med retursedel.

Köparen ska få tillbaka sina pengar snarast eller senast inom 30 dagar.

Information om ångerrätt eller om var information finns tillgänglig skickas också till köparen i samband med beställningen.

 

10) Undantagsskäl (force majeure)
Som undantagsskäl vid försening räknas varje omständighet som hindrar eller försenar leveransen av varor då dessa hinder är oförutsägbara eller oundvikliga utan medföljande merkostnader vid beställningstillfället och påverkar säljaren själv, dess leverantör eller dess transportör.

Som undantagsskäl anses inbegripet: blockad; konfiskering av varor; valutarestriktioner; import- eller exportförbud; tillståndsavslag inklusive risk för att bli svartlistade; bränsle- eller annan energiransonering; strömavbrott; arbetstvister av något slag; otillräcklig tillgång till råvaror; vattenbrist, stormar, snö- och ishinder, översvämning eller annan obstruktion orsakad av väder eller andra naturliga förhållanden; haveri inklusive maskinhaveri; brand; epidemi; leverantörs konkurs, annulation eller försening, hinder till följd av offentliga regulationer eller förseningar från underleverantörer, importörer eller transportföretag; etc.

 ___________________________________