Skifferplattor

Skiffer bryts i öppna brott och kommer i olika färger, texturer och kvaliteter. Vi levererar produkter av kvartsitskiffer samt lerskiffer. Kvartsitskiffer är hårda, tåliga och frostsäkra stenar. Utmärkta som golv, vägg och beklädnad inne och ute. Utomhus kan det ibland uppstå inslag av rost över tid, detta är naturligt då stenen innehåller järnmineral.

Lerskiffer är något mjukare stenar med matta nyanser och levande färgvariation. Perfekta till golv och vägg inomhus, men flertalet också utmärkta utomhus.